Af Ingunn Borren

  • Elena har en helt enestående og subtil evne til å se hva som er fra Gud* og hva som er det motsatte, mørk, på en måte som jeg aldri før har sett maken hos noen. Jeg har ikke opplevd noen som vandrer så tett med Gud/har et så intimt forhold til han, og som kan formidle dyp glede, humor og takknemlighet over livet på samme måte som henne (og det absolutt uavhengig av livets omstendigheter). Det er fordi hun har en enorm åpenhet, villighet, tillit til Gud i alt hun gjør og (derfor) kan merke hans Hellige ånd utrolig intenst. På den måten blir hun salvet med større og større nådegaver og blir brukt mye av Gud – i kjærlighet.
  • Når hun taler og ber over åndskamp og driver ut mørke i Jesu Kristi navn, gjør hun det så sterkt og med så stor fryktløshet – at jeg kan merke luften dirre av Guds autoritet. Det oppleves befriende og har gitt meg store åpenbaringer omkring hvor mye jeg – og oss alle som mennesker – sleper rundt på av det som ikke er fra Gud. Den byrden oppleves tung, mens Guds byrde er lett å bære – og nå gir jeg alt til Gud i Jesu navn!
  • Når hun ber for meg for seg selv og i fellesskap med meg, viser hun nye sider av Gud i meg. Det drar meg nærmere Gud, for slør for øynene blir fjernet, og jeg får åpenbaringer. Da oppleves Gud sterkere i meg, og det fører til at jeg begynner å dra meg enda tettere på Gud, og jeg merker Guds nærvær og Jesu Kristi ledelse enda sterkere. Det hun ber over for meg – og det hun formidler, viser Gud meg etterfølgende på nye måter når jeg selv ber. Hun har lært meg enda tydeligere HVOR viktig bønnefellesskap med hverandre er.
  • Når hun underviser og leder bønnefellesskap, taler hun med Guds kjærlige autoritet, stor visdom nærvær og spot-on betydning for den enkelte (fordi det er fra Gud!). Jesus leder Elena til å søke ny kunnskap fra Gud, han gir henne de mest utrolige åpenbaringer som hun formidler videre – og skaper nye innsikter for dem som hører på, og drar dem tettere på Gud. Gud er utrolig smart!
  • Som nær venninne taler vi om alt – og ler ofte med Guds fantastiske humor og snakker om «små» og store opplevelser med Gud. Det har gitt meg et helt nytt syn på hvor viktig det er å være med Gud i alt jeg gjør, også når jeg snakker med venner. Og heldigvis er Gud så elegant og subtil at han viser meg hvordan jeg kan skape utrolig meningsfulle samtaler (hjerte-til-hjerte) med venner som ikke har noe forhold til Gud, og ikke bare snakke og «klage» over verdslige ting som ikke har noe med Jesu ledelse/Gud å gjøre.

*Fra Gud: Jesus er verdens lys – og underliggende er det som er fra Gud alle Jesu Kristi kvaliteter som kjærlighet, fred, takknemlighet, tålmodighet, sannhet, renhet, frimodighet, barmhjertighet, mot – altså hjertets/sjelens kvaliteter som også er plantet i oss, og derfor kan bli utløst i oss.