ELENA RADEF: Tidligere arbejdet jeg som psykoterapeut/psykolog og beskæftiget mig med mentale og psykologiske problemer.

Jeg arbejdet ud fra det perspektiv, at ved at ændre det indre ville det influere de ydre omstændigheder nok til at ændre dem. Det ville være vores tanker, holdninger, job og så videre, og så ville vores liv ændre sig i den retning, vi ønskede. Jeg benyttede også meditation og forskellige bevidsthedsteknikker i mine sessioner. Jeg havde god kendskab til det spirituelle liv, havde egne oplevelser og tog noget af det i brug i min egen praksis. Fordi det var påvirket af forskellige ånder – ikke Kristus, virkede det ikke rigtigt.

Alt dette har ændret sig. Jeg mener stadig, det er vigtig at kende sig selv; den mere psykologiske side af en selv, for at vide hvad en har at gøre med i forhold til et problem. Med det mener jeg; jeg betragter disse sider, men jeg har fået forståelse af åndelig krigsførsel i min vandring med Kristus.

Siden Jesus er helbreder af vores hjertes problemer, er det vigtigt at altid bringe enhver situation i vores liv til Ham. Det er her bøn kommer ind i billedet, når vi har et problem.

Det er tydeligt, at jeg har arbejdet ud fra princippet om, at vi er krop, sind og sjæl. I den psykologiske terminologi hedder det, at disse tre skal være i balance for at vi kan være lykkelige.

Gud ser anderledes på disse tre. Han ønsker og vil, at vi skal være glade, men i Guds terminologi gælder det; vi kan være i en meget svær situation – og stadig opleve fred og glæde. Det er ikke den måde verden “tænker”, er situationer, hvor vi kan være glade.

Gud ønsker aldrig, at vi skal være drevet af frygt, eller handle ud af frygt. Jeg finder dette så fantastisk! Vi kan have og være i fred og glæde i vanskelige situationer og omstændigheder. Han ønsker også, at vi skal have fysiske ting, oplevelser og så videre, der bringer os glæde.

Dette bør vi kigge på:

  • Finde retning i livet – det kald, Gud har lagt på vore liv.
  • Være i stand til at tage autoritet i situationer, begivenheder og “ting” i vores liv.
  • Forskellige psykologiske negative mønster og træk (angst, stress, insomnia, depression, osv.)
  • Sorg og kriser i mange forskellige aspekter – tab af kære, arbejde, osv.
  • Job situation, hvor man skal bo – de mere fysiske sider af livet.

Gradvis begynder vi at vokse til at være i stand til at kigge dybere i os selv for at få en forbindelse mellem krop, sjæl og ånd.

Når vi arbejder med os selv og udvikler os som mennesker, vil vi unægtelig berøre den åndelige del af os som mennesker. Det åndelige er det sted i dit indre, der du mærker, fornemmer, føler, hvad du bør gøre i dit liv og hvad, der gør dig glad og fredfuld. Du vil vælge med et klart sind, og ved Guds hjælp vil du ikke angre på det valg, du har taget.

Kontakt Elena her >>